Web: http://avogacia.gal/

El Consello da Avogací­a Galega engloba los siguientes ilustres colegios de abogados; ICA Coruña, ICA Ferrol, ICA Lugo, ICA Ourense, ICA Pontevedra, ICA Santiago e ICA Vigo.